Nhưng những người giỏi chuyên môn chưa hẳn đã quản lý tốt bởi muốn trở thành một người quản lý giỏi, doanh nhân cần biết tự nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của mình. Quản lý là một công việc đầy thử thách và rất dễ thất bại nếu không có phương pháp.

Một nhà quản lý không có kinh nghiệp dễ mắc phải những lỗi sau: đồng nhất tầm nhìn, mục tiêu của chủ doanh nghiệp với tầm nhìn và mục tiêu của chính mình hoặc coi nhiệm vụ của mình là thực thi tầm nhìn, mục tiêu của chủ doanh nghiệp; sa lầy vào công việc chuyên môn; đặt nhầm trọng tâm quản lý vào con người thay vì các hệ thống quy trình; nhận thức không đúng về các chiến lược mà nhà quản lý cần xây dựng….Vậy làm sao để khắc phụ những ngộ nhận về quản lý đó và trở thành Nhà quản lý chuyên nghiệp?

Nhằm giúp các nhà quản lý xác định đúng vị trí và vai trò của mình, nâng cao năng lực quản trị và kỹ năng triển khai chiến lược, trường Doanh nhân PTI biên soạn và thiết kế Chương trình đào tạo MMM – Năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung.Chương trình do các chuyên gia hàng đầu của PTI biên soạn dựa vào khảo sát hoạt động thực tiễn của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn tại Việt Nam và trên thế giới.

NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Lập kế hoạch – Tổ chức thực hiện
Khái quát về lập kế hoạch
Phương pháp lập kế hoạch
Xác định mục tiêu
Chuẩn bị nguồn lực
Truyền đạt kế hoạch
Phương pháp tổ chức công việc (quy trình, định biên nhân sự, lập mô tả công việc, …)
Tổ chức công việc cá nhân
2. Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc
Giám sát quá trình thực hiện công việc của nhân viên
Những khó khăn trong thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc
Mục đích và lợi ích của việc đánh giá hiệu quả làm việc
Quy trình và công cụ thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc
Cách xây dựng hệ thống KPI công việc.
Đánh giá hiệu quả làm việc theo tiêu chí
3.*Tạo động lực cho nhân viên
Công cụ phân tích động lực
Vai trò của doanh nghiệp
Vai trò của người quản lý
Nghệ thuật động viên theo Maslow
Nghệ thuật động viên theo Herzberg
Các cách động viên nhân viên hiệu quả
4.Huấn luyện, kèm cặp nhân viên
Nguyên tắc huấn luyện & đào tạo nhân viên
Cách đào tạo & phát triển nhân viên dự phòng
Các mong đợi của người học
Quy trình hướng dẫn công việc
Kèm cặp và lợi ích của kèm cặp nhân viên đối với người quản lý
Các phương pháp kèm cặp
Các kỹ năng cần thiết
Duy trì hoạt động kèm cặp
5. Kỹ năng giao việc & ủy quyền
Các bước ủy thác và phân công công việc
Các công việc không được ủy thác
Mức độ ủy quyền
Xử từ chối của nhân viên khi ủy thác
Các nguyên tắc ủy thác công việc
6.Giải quyết vấn đề & ra quyết định
Quy trình giải quyết vấn đề
Xác định vấn đề
Xác định nguyên nhân
Ứng dụng công cụ trong giải quyết Vấn đề
Ra quyết định trong lãnh đạo
Những phương pháp ra quyết định hiệu quả
Cơ sở ra quyết định.
Đánh giá hiệu quả các quyết định
Thực hành

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn, nhận lịch khai giảng và chương trình ưu đãi
Ms. Lê Ngọc Thu - Phòng tư vấn tuyển sinh
Phone:098 111 1933 / 0915 888 226
Email:lengocthu.pti@gmail.com
Websible:https://hocgiamdoc.com

Những bài viết cùng chủ đề: