Thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Cty địa ốc Đất Lành (TP HCM) đã thường xuyên đăng tải trên trang Facebook cá nhân một số nội dung sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo và ảnh hưởng đến đường lối của Đảng, Nhà nước.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Đực có một số nội dung đăng tải xuyên tạc quan điểm của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu tới danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Có bài viết, ông Nguyễn Văn Đực còn xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của các tổ chức như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam…Đặc biệt, các nội dung đăng tải đã lôi kéo, thu hút nhiều đối tượng xấu bình luận, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Trong một số bài khác, ông Nguyễn Văn Đực còn có ý xuyên tạc, phỉ báng chủ nghĩa Mác – Lenin và Chủ tịch Hồ Chí Minh; có cả bài đăng xuyên tạc, nói xấu Thủ tướng Chính phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam… Nguy hiểm hơn, các bài viết Nguyễn Văn Đực trở thành diễn đàn cho một số đối tượng xấu xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ông Đực thừa nhận mình là chủ nhân trang Facebook Nguyễn Văn Đực và có đăng tải các nội dung trên và đã gỡ bỏ một số nội dung đăng tải. Tuy nhiên, ông Đực cho biết vẫn “bảo lưu” một số nội dung và chưa xử lý hết những thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Bùi Quang Thu (Hà Nội), hành vi của ông Nguyễn Văn Đực đã có dấu hiệu vi phạm theo quy định của nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Cụ thể tại điểm e, khoản 1, Điều ​5, Nghị định 72 quy định rõ các hành vi bị cấm trong đó có lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

http://congly.vn/camera-24h/dai-gia-...ok-254320.html

Những bài viết cùng chủ đề: