Cáp điều khiển 2 lõi
Cáp điều khiển 4 lõi
Cáp điều khiển 6 lõi
Cáp điều khiển 8 lõi
Cáp điều khiển 2, 4, 6, 8 lõi

+ Tiết diện: 0.22mm2 - 0.5mm2 - 0.75mm2 - 1.0mm2 - 1.5mm2
+ Chống nhiễu
+ Vỏ cách điện: PVC
+ Lõi dẫn điện: Cu 100%

Ngoài cáp điều khiển 2, 4, 6, 8 lõi, chúng tôi còn có cáp từ 3 lõi - cáp điều khiển 30 lõi, tiết diện 0.5-1.5mm2, có lưới chống nhiễu.

Để có báo giá và mức chiết khấu tốt nhất xin liên hệ:
Ms. Linh - 0987 917 414
Email: linh.altekkabel@gmail.com

Những bài viết cùng chủ đề: