VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
VPGD: Tại Thanh Hóa: Đường Dương Đình Nghệ, Phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa
Hotline: 0943.555.136
Zalo: 0943.555.136
Email: Hoa120110@gmail.com

THƯ MỜI HỢP TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 và Nghị định số 44/2016/NĐ – CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn - vệ sinh lao động về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp về vị trí, vai trò và nội dung của Luật An toàn, vệ sinh cần lao góp phần nâng cao hiệu quả thật thi pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. song song để Luật An toàn, vệ sinh cần lao thực thụ đi vào cuộc sống, thực hiện tốt hơn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao, giảm thiểu các tai nạn cần lao và sự cố trong sản xuất kinh dinh của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà.
Viện Quản Lý Đào Tạo , đơn vị được Bộ cần lao - Thương binh và Xã hội chọn lựa quyết định cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các Cơ quan, Doanh nghiệp..
Viện Quản Lý Đào Tạo chúng tôi với hàng ngũ chuyên gia, giảng sư có kinh nghiệm đến từ Cục An toàn, Bộ lao động - Thương binh và tầng lớp bộc trực tổ chức các lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh cần lao theo nhu cầu của các Cơ quan, Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

Để giúp người dùng lao động và người cần lao nắm vững kiến thức luật pháp về An toàn, vệ sinh lao động . Công ty chúng tôi đang tiến hành mở các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao theo Nghị định số 44/2016/NĐ – CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ cho các đối tượng bao gồm:

1. Nhóm 1: Người quản lý cáng đáng công tác an toàn, vệ sinh cần lao bao gồm:
a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ đảm trách công tác an toàn, vệ sinh cần lao.
2. Nhóm 2: Người làm thuê tác an toàn, vệ sinh cần lao bao gồm:
a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc.
3. Nhóm 3: Người cần lao làm công việc có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao là người làm thuê việc thuộc Danh mục công việc có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao do Bộ cần lao - Thương binh và từng lớp ban hành.
4. Nhóm 4: Người cần lao không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng cần lao.
5. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh cần lao.

Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức các lớp huấn luyện định kỳ theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh cần lao
Thời gian và nội dung chương trình huấn luyện theo quy định của Chính Phủ tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016
Với uy tín đã được khẳng định bằng nhiều lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ, chứng nhận huấn luyện an toàn cho các học viên tại các doanh nghiệp trong khắp các thị thành cả nước. Chúng tôi rất vinh diệu được Quý cơ quan, Doanh nghiệp lựa chọn để kết hợp tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao theo Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ cho cán bộ công nhân viên của Quý cơ quan, doanh nghiệp
Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
VPGD: Tại Thanh Hóa: Đường Dương Đình Nghệ, Phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa
Hotline: 0943.555.136
Zalo: 0943.555.136
Email: Hoa120110@gmail.com

Thư ngõ hợp tác đào tạo An toàn lao động, vệ sinh lao động - Quảng Bình

Những bài viết cùng chủ đề: