Trong lĩnh vực Smartphone, đại diện Bkav khẳng định, đơn vị đã làm chủ công nghệ, làm chủ về thiết kế kiểu dáng, thiết kế cơ khí, thiết kế điện tử, thiết kế phần mềm, thậm chí khuôn mẫu cơ khí cũng tự chế tạo. Bphone được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam.
#ThươnghiệuQuốcgia#Bkav#Bphone
#VietnamValue

Link tham khảo chi tiết ở dưới nhé các bạn.

https://l.facebook.com/l.php?u=https...aBJ_cYnN4M3Hpw

Những bài viết cùng chủ đề: