Tuần hàng & Du lịch Việt Nam tại Thái Lan đóng góp không nhỏ vào con số xuất khẩu hàng hóa và còn tiếp tục tăng. 📈📊 - Theo đó:
Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục giữ đà tăng trưởng cao trong tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2018. Kết quả này đã đóng góp tích cực vào việc duy trì xuất siêu, hướng tới cán cân thương mại bền vững.
Xuất khẩu của doanh nghiệp nội tăng 17,8%Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2018 ước đạt 19,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,63 tỷ USD, tăng 14% và khu vực có vốn đầu tưnước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,57 tỷ USD, tăng 4,5%.
#Tuầnhàng #Dulịch #Kinhtế #Thươngmại #Xuấtkhẩu
#Doanhnghiệp


Những bài viết cùng chủ đề: